Lessen mensen met verstandelijke beperking

Woensdag: 16.30-17.30 uur
Kosten: € 35,50 per maand

Dit programma is tot stand gekomen na een aantal gesprekken met mensen uit het speciaal onderwijs, MEE Veluwe en de vele ervaringen die Mi Dushi met deze doelgroep heeft. Het is ons opgevallen dat de manier van muziek maken door middel van percussie, zeer goed aansluit bij mensen met een (verstandelijke) beperking. Een aantal redenen hiervoor zijn:
· Iedereen kan meedoen.
· Er is snel resultaat.
· De activiteit is laagdrempelig.
· Percussie is ook een fysiek verhaal, er is namelijk beweging.
. Dit is naast het spelen op zichzelf ook een uitlaatklep.
· De absolute noodzaak om het samen te doen, geeft voldoening en saamhorigheid

Wat bieden wij
Mi Dushi biedt lessen, die speciaal bedoeld zijn voor die groep mensen die in het reguliere muziekonderwijs wat moeilijk meekomen of moeite hebben om zich te concentreren. De cursus wordt 1 keer in de week gegeven. Gedurende het lesjaar zijn er optredens voor familie of bekenden.

De lesstof is in kleine stukjes gehakt en er is meer ruimte voor individuele begeleiding. De groepen zijn dan niet groter dan 6  personen, zodat er voor iedereen voldoende aandacht is. We vinden het belangrijk dat er ruimte is voor vragen en uitleg. Ook organiseert Mi Dushi jamsessies, waar alle leerlingen aan mee kunnen doen. Dit betekent een stukje integratie, of zoals we liever zeggen: samenspel.

De lessen worden gegeven door Jelle de Kroon. Jelle heeft veel ervaring in het lesgeven aan deze doelgroep.