Praktische info oergevoel

Doel
De leerling laten ervaren dat ritme/muziek heel dicht bij jezelf staat. Dat ze samen iets heel krachtigs kunnen neerzetten waarbij iedereen even belangrijk is.
De leerling de evolutie van het oorspronkelijke Afrikaanse ritme op de djembé naar de Brazilaanse Samba laten ervaren.
De leerling laten ervaren dat ritme/muziek een universele taal is en dat het vooral heel leuk is om samen muziek te maken ook al heb je nog nooit op het aangeboden instrumentarium gespeeld.

Inhoudsopgave
Beschrijving van de  activiteit.
Achtergrondinformatie voor de leerkracht met betrekking tot de activiteit
Activiteiten ter voorbereiding van de activiteit.
Activiteiten ter verwerking van de activiteit.
Naslag werk en literatuur.

Beschrijving culturele activiteit 

Het eerste uur:
De groep wordt ingedeeld in 2 groepen. De ene groep gaat met Mi Dushi mee en gaat aan de slag  met de Djembé. Zij verdiepen zich in de Afrikaanse ritmes. De andere groep blijft binnen Markant en gaat aan de slag met de Samba Batucada en het daarbij behorende specifieke instrumentarium.

Het laatste half uur:
We komen bij elkaar en laten zien wat we hebben gedaan. Verder laten we zien dat hoewel beide stijlen van elkaar verschillen deze toch één oorsprong hebben. Ook proberen we door middel van de universele taal der muziek een “gesprek” tussen beide groepen op gang te brengen.