Workshop Djembe en doun doun 10 maart

Mansa Camio

Mansa komt uit een familie van smeden, die naast hun werk als authentieke ‘blacksmiths’, van oudsher ook de percussiespelers en bewaarders/overbrengers van de djembé -, doundoun- en percussietradities zijn. Als geen ander kent en onderwijst hij deze muziek met verhalen, achtergronden, gebruiken, dansen en liederen van zijn volk ‘de Malinke’.

Mansa heeft zijn leven lang djembé gespeeld en onderzoek gedaan naar de achtergronden. Op zoek naar de ‘roots’ ging hij o.a. te rade bij de ouderen, die de culturele gebruiken van deze streek van binnen en buiten kennen.

Door zijn goede didactische kwaliteiten laat Mansa je horen en beleven hoe deze muziekin zijn puurste vormen gespeeld wordt.

In de workshops leer je kennis maken met de authentieke ritmes en bijbehorende solo patronen die gespeeld worden als dansbegeleidingen of als zuiver muzikale frases.

Veel populaire djembé en doundoun ritmes vinden hun oorsprong in zeer oude tradities uit deze streek.

Bij ons op school worden met regelmaat gastdocenten uit binnen en buitenland uitgenodigd. Hierdoor kunnen leerlingen van onze school met de diverse muziekstijlen en achtergronden kennis maken.

Deze workshops zijn ook toegankelijk voor niet leerlingen.

workshop djembe en doundoun

datum :  zaterdag 10 maart 2018     Nivo   :     midden en gevorderd

tijd :      16.00 tot 18.30 uur               kosten:    25 euro

plaats    Jean monetpark 59             info :      www.midushi.nl